ตกแต่งภายในอาคารพักอาศัย 7 ชั้น

พระราม 9 กรุงเทพฯ

ปี พ.ศ. 2555 - 2556

มูลค่างาน 57,105,568.30 บาท

ตกแต่งภายในอาคารพักอาศัย 4 ชั้น

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

ปี พ.ศ. 2556

มูลค่างาน 5,128,618.94 บาท

รับเหมาก่อสร้างและตกแต่งภายใน บ้านพักอาศัย ทาวน์เฮาส์ 3 ชั้น

ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

ปี พ.ศ. 2546 - 2550

มูลค่างาน 144,468,460.03 บาท