สโมสร สนามกอล์ฟอัลไพน์ ปรับปรุงห้องอาหาร ชั้น 2

คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ปี พ.ศ. 2557

มูลค่างาน 5,300,000 บาท

 

สโมสร สนามกอล์ฟ อัลไพน์

คลอง 5 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ระหว่างปี พ.ศ. 2548 - 2550

มูลค่างานรวม 13,254,296.29 บาท

 

สปาในโรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส

ปทุมวัน กรุงเทพฯ

ปี พ.ศ. 2545

มูลค่างาน 7,370,879.04 บาท

 

THE BEST OCIEAN GOLF & HOTEL

พระราม 2 กรุงเทพฯ

ปี พ.ศ. 2548 - 2549

มูลค่างาน 26,877,350.46 บาท

 

สโมสร สนามกอล์ฟ อัลไพน์

คลอง 5 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ปี พ.ศ. 2552

มูลค่างาน 10,000,000 บาท