ตกแต่งภายในบ้านพักอาศัย ซอยเสนานิคม 1

ซอยเสนานิคม 1 กรุงเทพฯ ปี

ปี พ.ศ. 2544

ตกแต่งภายในบ้านพักอาศัย คลอง 5

คลอง 5 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ปี พ.ศ. 2542
ตกแต่งภายในบ้านพักอาศัย หมู่บ้านผกามาศ

หมู่บ้านผกามาศ ถนนสุขุมวิท 71 พระโขนง กรุงทพฯ

ปี พ.ศ. 2540
ตกแต่งภายในบ้านพักอาศัย หมู่บ้านร่มชื่น

หมู่บ้านร่มชื่น ถนนบรมราชชนนี ตลิ่งชัน กรุงทพฯ

ปี พ.ศ. 2538