โรงเรียนนานาชาติเกศินี (KIS)

หมู่บ้านเกศินีวิลล์ ถ.ประชาอุทิศ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

ปี พ.ศ. 2557

มูลค่างาน 7,198,532 บาท

 

โรงเรียนนานาชาติเกศินี

หมู่บ้านเกศินีวิลล์ ถ.ประชาอุทิศ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

ปี พ.ศ. 2541

 

อาคารหอประชุมโรงเรียนนานาชาติเกศินี

หมู่บ้านเกศินีวิลล์ ถ.ประชาอุทิศ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

ปี พ.ศ. 2548 - 2549

มูลค่างาน 4,000,000 บาท